فروش، نصب و اجرای ژئوممبران، ژئوتکستایل و طراحی، ساخت و نصب استخر، حوضچه و کانال های کشاورزی

ژئوممبران در اصفهان

 

مشخصات فنی ژئو تکستایل شرکت یاوران پلیمر

 

 

مشخصات sepecification
Unite

 

واحد

Test direction ۲۰۰-g/m2 ۲۵۰-g/m2 ۳۰۰-g/m2 ۴۰۰-g/m2 ۵۰۰-g/m2 ۶۰۰-g/m2 ۷۰۰-g/m2
وزن / مترمربع

 

Mass per unit area

g/m2 D5261   ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۵۰
ضخامت

 

Tickness

m/m
DIN EN

 

۲۹۰۷۳/۳

  ۲/۶ ۳ ۳/۴ ۴ ۴/۸ ۵/۶ ۶/۱
حداکثر کشش

 

Max.Tensile Stenght

KN/m D 4632
طولی

 

Liner

۱۰/۵ ۱۳ ۱۶ ۲۵ ۳۰ ۳۲ ۳۷
حداکثر کشش

 

Max.Tensile Stenght

KN/m D 4632
عرضی

 

Unite

۱۲ ۱۶ ۱۹ ۲۸ ۳۲ ۳۵ ۳۹
حداکثر ازدیاد پارگی

 

Elongation at max.grabTensile strenght

% D 4632
طولی

 

Liner

۹۵ ۹۲ ۸۷ ۸۰ ۷۵ ۷۰ ۵۵
حداکثر ازدیاد پارگی

 

Elongation at max.grabTensile strenght

% D 4632
عرضی

 

Unite

۹۳ ۹۰ ۸۸ ۷۸ ۷۲ ۶۸ ۵۰
مقدار چکه برای اندازه سوراخ مخروطی

 

Hole size cone drop test

Mm EN 918   ۲۰ ۱۷ ۱۴ ۹ ۸ ۷ ۶
مقاومت سوراخ

 

CBR puncture Resistance

KN/m D 6241   ۲/۵ ۳ ۳/۴ ۴/۱ ۴/۸ ۵/۴ ۵/۷
ماکزیمم نیروی قابل انبساط و کشش

 

Grab Tensile Strenght

N D 4632
طولی

 

Liner

۳۱۰ ۳۴۰ ۳۹۰ ۴۹۰ ۶۸۵ ۷۲۰ ۸۰۵
ماکزیمم نیروی قابل انبساط و کشش

 

Grab Tensile Strenght

N D 4632
عرضی

 

Unite

۳۲۰ ۳۵۰ ۳۹۵ ۵۰۵ ۶۹۰ ۷۳۵ ۸۲۵
استحکام پارگی ذوذنقه

 

Trapezoid tearing strenght

N
ASTMD

 

۴۵۳۳

طولی

 

Liner

۲۹۰ ۳۴۰ ۳۹۵ ۵۱۰ ۷۱۰ ۸۳۰ ۸۷۰
استحکام پارگی ذوذنقه

 

Trapezoid tearing strenght

N
ASTMD

 

۴۵۳۳

عرضی

 

Unite

۳۰۰ ۳۲۰ ۳۶۵ ۵۰۵ ۶۸۰ ۸۶۰ ۸۸۰

 

بازدید: 1128تاریخ انتشار : 1397/10/24